Меню

Банери

 image.jpeg

image.gif

111111

криза 

зір

24 09 19

Дата народження закладу – 1923 р.

"вчителів-методистів" – 9

"вихователів-методистів"-1

Кількість класів – 25

"старших вчителів" – 19

"старший вихователь"-1

Кількість учнів – 619, з них

29 учнів навчається на 

індивідуальній формі навчання:

3-педагогічний патронаж,

13-екстернатна форма;

18-сімейна форма.

вчителів вищої категорії – 30
Кількість педагогів – 49, з яких: відмінників освіти – 2

Місія ліцею: створення умов для всебічного розвитку здорової і самодостатньої особистості, здатної до креативної діяльності та позитивного мислення, творчої самореалізації, забезпечення якісної освітньої підготовки учнів шляхом впровадження філософії ефективного партнерства та співдружності.

Візія ліцею: Позитивні мотиваційні зміни до навчання у здобувачів освіти та до викладання у педагогічних працівників. Піднесення престижності здобуття учнями гарної освіти та набуття високих морально - етичних якостей.

Наші цінності: Дитиноцентризм, співпраця, свобода вибору та креативність, безперервний розвиток, всебічна освіченість, інновації.

        На фасаді ліцею  розміщений горельєф Анатолія Таранця – випускника ліцею 1956 року, який загинув під час пожежі, рятуючи майно Шполянської матеріально-технічної станції.

У  ліцеї запроваджено профілі навчання:

  • Філологічний  (українська мова та література, англійська мова)
  • Математичний
  • Історичний

         Обладнано 2 комп'ютерні класи. Усі вчителі володіють методикою використання інформаційних технологій, використовуючи її для проведення уроків з різних предметів, пройшли навчання по застосуванню хмарних  технологій.

     

Матеріально-технічна база ліцею

27 навчальних кабінетів

Анг мова
 
2 комп’ютерних класи з підключенням до мережі Інтернет

inf1inf22 спортивні зали

sport1 sport22 спортивні майданчики

altsport2

2 майстерні

майстерня 3Майстерня 1майстерня

бібліотека та читальна зала з комп’ютерами,
підключеними до мережі Інтернет

 VP 

На сьогодні ми ставимо перед собою такі завдання:

  • формування ключових компетентностей;
  • створення умов для самовизначення і самореалізації учнів у різних видах діяльності з метою становлення повноцінної особистості;
  • використання сучасних технологій навчання, професійна спрямованість педагогів на творчу діяльність учнів;
  • об'єднання зусиль педколективу, батьків та учнів для створення належних організаційно-педагогічних, морально-психологічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних та естетичних умов для розвитку учнів;
  • створення системи позакласної роботи, що сприяє формуванню всебічно розвиненої особистості, здатної до критичного мислення;
  • спрямування виховної роботи на забезпечення Національно-патріотичного виховання, протидію булінгу, запобігання домашньому насильству, профілактику шкідливих звичок та девіантної поведінки. Сприяння  розвитку учнівського самоврядування та    психологічній підтримці учасників освітнього процесу під час війни, професійна орієнтація школярів;
  • прищеплення дітям навичок і потреб здорового способу життя, профілактика негативних явищ в учнівському середовищі.